10/8-20

Obs! fra tirsdag d. 11/8 vil telefontid hos lægerne igen være mellem kl 8 og 9 mandag til fredag

3/6-20

Tilbud om gratis vaccination

Så er tilbuddet om pneumokok-vaccination blevet udvidet

Det vil sige, at vi fra den 15. juni kan tilbyde ALLE personer over 65 år en gratis vaccination mod invasiv sygdom forårsaget af pneumokokbakterie.
Så bestil gerne tid eller ring til os for yderligere vaccination, hvis du (eller pårørende) er interesseret i vaccinen.

Senere på året vil der ske en yderligere udvidelse af målgruppen, så den også kommer til at omfatte personer under 65 år med visse kroniske lidelser.

3/6-20

OBS ændret telefontider!

Være venligst opmærksom på ændret telefontider fra 19/5-20.

Fremover er der telefontid:

mandag til fredag kl 8 til 11 , samt mandag til torsdag også kl 14 til15 hos sekretær

og kl 8 til 10 mandag til fredag hos lægerne.

Hold jer orienteret her for ændringer.

14/4-20

Tilbud om kighoste vaccination til gravide ved 3. lægeundersøgelse (sv.t 32. uge) er forlænget og gælder til slutningen af 2020.

 

9/4-20  PNEUMOKOKVACCINATION

Der er nu kommet afklaring på tilbuddet om pneumokok vaccination. Denne tilbydes i først omgang til borgere over 65 år med en kronisk diagnose fra den 22. april 2020.

Bestil gerne en tid, allerede nu til telefonkonsultation hos vores sygeplejerske Birgit via vores hjemmeside, så ringer vi jer op omkring planlægning af vaccination.

Pneumokok vaccintationen mindsker ikke et evt. sygdomsforløb med Corona-virus, men tilbydes i et forsøg på at mindske antal af øvrige indlæggelser med lungebetændelse (pneumoni).

 • Hvem tilbydes vaccination:Personer på plejehjem samt personer i boliger for ældre og personer med handicap.
 • Personer, der er fyldt 65 år, og som lider af en af følgende sygdomme:
   • a) Personer med kroniske lungesygdomme.
   • b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).
   • c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).
   • d) Personer med kroniske leversygdomme
   • e) Personer med kroniske nyresygdomme
 • Personer, som har en kronisk lidelse som nævnt i litra a til h, efter en lægelig vurdering:
   
  • a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
  • b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
  • d) Personer med liquorlækage.
  • e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
  • f) Personer med Cochlear implantation.
  • g) Personer med stamcelletransplantation.
  • h) Personer med organtransplantation.
    
 • Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en kronisk sygdom som nævnt i litra a til h, efter en lægelig vurdering.
  • a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
  • b) Personer med hjerteinsufficiens.
  • c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
  • d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
  • e) Personer med kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose).
  • f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens
  • g) Personer med nefrotisk syndrom
  • h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

 

 

1/4-2020 NY LÆGEVIKAR

Vi byder velkommen til læge Charlotte Rasmussen Frost, som er startet hos os som vikar 3-4 dage om ugen – mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

 

1/1-2020  NY LÆGEVIKAR

Vi byder velkommen til læge Katja Hey, som er startet hos os som vikar 2 dage om ugen – onsdag og torsdag.