Attester

Attester er faglige og juridisk gyldige dokumenter. Der bedes om et stykke arbejde, der udfærdiges af lægen og udmunder som dokument. Vi underskriver dette og dermed er det et juridisk gældende lægefagligt dokument.

Alle attester vil kræve fremmøde, hvis ikke andet er aftalt ved tidligere konsultation. Attester/arbejdet/ konsultationen aflønnes ikke af sygesikringen derfor skal attesten betales af patienten selv eller af anden betaler ( arbejdsgiver, forsikringsselskab eller kommune). Hvis der ikke er afklaring om dette, skal du selv betale. Priserne kan være forskellige afhængig af type og/eller tidsforbrug. Se venligst vores prisliste, der dog ikke er fyldestgørende. Den tid vi har brug for til at udfærdige attesten varierer kraftigt, fra 10 minutter til 1 time, så det er vigtigt at tidsbestillingen gøres telefonisk, så vi kan sætte den rette tid af og du ikke behøver at komme igen.

Kørekortsattesten

Kørekortsattesten er et dokument der sikrer at de helbredsmæssige forehold ikke er til hinder for at der udstedes kørekort. HUSK følgende:

• Vi skal have din fulde journal, så sørg for at den er overført fra din tidligere læge
• Et vellignende og opdateret foto.
• Briller/kontaktlinser, hvis sådanne anvendes ved bilkørsel. Husk, at synsprøven skal udføres både med og uden linser.
• kr. 500,-/ mobilepay
• Mød op 5-10 minutter før så du kan udfylde side 1 i attesten – udleveres ved receptionen.

Sygemeldinger

Sygemeldinger kræver fremmøde. For at det vil være et gyldigt dokument
skal du kontakte praksis mens du er syg. Hvis attesten ønskes, skal den
betales for, så vær sikker på at den er krævet Vi har brug for arbejdsgivers
uddannelsesstedets adresse. Medbringe evt EAN nr til afregning, alternativ
betales attesten af patienten selv, som må søge efterfølgende refusion ved
arbejdsgiver. Sygemelding sendes aldrig til arbejdsgiver af praksis.

Mulighedserklæringen

Mulighedserklæringen er den attest, hvor din arbejdsgiver skal indkalde dig
til samtale om mulighedserklæringen med et rimeligt varsel og under
hensyntagen til din helbredstilstand. Du har mødepligt til samtalen. Hvis du
på grund af din sygdom ikke kan møde op, skal samtalen holdes telefonisk.
Ved samtalen skal der tages stilling til, hvilke funktionsnedsættelser
sygefraværet giver, og hvilke jobfunktioner, der påvirkes af
funktionsnedsættelsen Arbejdspladsen har som hidtil ikke ret til en diagnose, men alene oplysning om konkrete begrænsninger i forhold til arbejdet. Når attesten er lavet, kan du bestille tid hos lægen. Vi påtegner Mulighedserklæringen, når den er udfyldt af chef og medarbejder i fællesskab. Sørg for at være så konkret som muligt når I udfylder denne. Hos lægen gennemgås attesten, og vi vurderer sammen med dig, om det er en realistisk plan. Attesten betales af arbejdsgiver, men man vil som patient typisk komme til at lægge ud, beløbet refunderes herefter af arbejdsgiver.

Private attester

Dette kan gælde attester vedrørende dit helbred til studie eller arbejdpladser i udlandet, til ansøgning om statsborgerskab. Da der kræves forskellige oplysninger kan der ikke fastsættes pris, dette afhænger af hvor mange prøver, undersøgelser og tid der kræves. Nogle prøver vil du selv skulle betale for da de er den danske sygesikring uvedkommende.

Private sundhedsforsikringer

Private sundhedsforsikringer er der mange patienter som har tegnet. Der opstår ofte en del problemer med at skelne mellem privat og offentlig ydelse i relation til benyttelse denne private sundhedsforsikring. Der foreligger nu fastlagte regler for samarbejdet. En henvendelse, der tager udspring i patientens bekymring eller et
helbredsrelateret spørgsmål, er naturligvis dækket af landsoverenskomsten / den offentlige sygesikring, og er dermed gratis for patienten. Herefter er der to muligheder for henvisninger:

1. Hvis vi som praktiserende læge finder behov for henvisning til speciallægediagnostik, billedediagnostik og behandling udstedes normal henvisning til dette.

2. Hvis den praktiserende læge ikke finder grundlag for henvisning til speciallæge/hospital/ billedediagnostik/ anden behandler, kan der imidlertid godt udstedes en speciel attest (FP 710, som skal afsendes fra selskabet), som beskriver det helbredsmæssige problem og dets betydning for patienten, inkl. henvisningsmulighed til forsikringsbetalt behandlingstilbud, f.eks psykolog / diætist / akupunktur. Denne er dog ikke gratis og betales af patienten eller forsikringsselskabet efter aftale. Hvis selskabet skal betale skal vi have en skriftlig anmodning og betalingsinformation.

Attest ved graviditet og flyrejse

Der kan være forskellige regler fra selskab til selskab, og vi anbefaler, at du undersøger hvilke regler, der er i det specifikke selskab. Attesten betales af den gravide