Majken Askholt

Udannet ved Århus Universitet 2007
Speciallæge i almen medicin
Medlem af Lægeforeningen
DSAM
PLO

Birgitte Fossing

Uddannet ved Københavns Universitet 2007
Speciallæge i almen medicin
Medlem af Lægeforeningen
DSAM
PLO