Priser

Flere ydelser er ikke dækket af sygesikringen. Herunder kan du se klinikkens priser for flere af disse ydelser.
Søger du pris på ydelse, der ikke fremgår af listen- kontakt klinikken.

Privat konsultatoin (pr. påbegyndt 15min)Kr. 500,-
Ansøgning om enkelttilskudKr. 200,-
Graviditetstest efter eget ønskeKr. 70,-
MotorattestKr. 500,-
Attest ved afbestilling af rejseKr. 1000,-
Frihåndsattest ved sygdomKr. 750,-
Frihåndsattest ved sygdom, ved forevisning af gyldigt studiekortKr. 300,-
IndfødsretattestKr. 3000,-
Attest til forsikring, hvor der ikke centralt er aftalt honorarKr. 2000,- pr påbegyndt time
Influenzavaccination- selvbetalerKr. 200,-
Mgl. aflevering af blodtryksapparatKr. 500,-
MulighedserklæringKr. 550,-
Attest til ansøgning om handicapskiltKr. 400,-
Adoptionsansøgning (pr. ansøger)Kr. 1500,-

Bemærk at vi ikke tilbyder vaccinationer, der ligger ud over børnevaccinationsprgrammet.
Således tilbydes ikke rådgivning vedr. udlandsvacciner.